LINH PHỤ KIỆN MÁY NÉN KHÍ

 • Mã sản phẩm: P-ce13-515

Dùng cho máy nén khí trục vít KobelcoKiểu lọc: lọc ngoài xoáy ren (spin on)
Chất liệu: giấy lọc nhập khẩu
Cấp độ lọc: 0.1 ppm
Độ chênh áp: 0.2 bar
Tuổi thọ: 2000 h
Sản xuất: Kobelco
  Lọc dầu Kobelco P-CE13-515 Liên hệ

  Mã sản phẩm: P-ce13-515

  Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco

 • Mã  sản phẩm: P-F13-3001

Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
Kiểu lọc: lọc ngoài xoáy ren (spin on)
Chất liệu: giấy lọc nhập khẩu

Cấp độ lọc: 0.1 ppm
Độ chênh áp: 0.2 bar
Tuổi thọ:  2000 h
Sản xuất: Kobelco
  Lọc dầu Kobelco P-F13-3001 Liên hệ

  Mã  sản phẩm: P-F13-3001

  Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
  Kiểu lọc: lọc ngoài xoáy ren (spin on)
  Chất liệu: giấy lọc nhập khẩu

  Cấp độ lọc: 0.1 ppm
  Độ chênh áp: 0.2 bar
  Tuổi thọ:  2000 h
  Sản xuất: Kobelco

 • Mã sản phẩm: P-CE03-596/592

Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
Kiểu lọc: lọc trong
Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
Cấp độ lọc: 1-3 ppm
Độ chênh áp: 0.2 bar
Tuổi thọ:  4000 h

 
  Lọc tách dầu Kobelco P-CE03-596/592 Liên hệ

  Mã sản phẩm: P-CE03-596/592

  Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
  Kiểu lọc: lọc trong
  Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
  Cấp độ lọc: 1-3 ppm
  Độ chênh áp: 0.2 bar
  Tuổi thọ:  4000 h

   

 • Mã sản phẩm: 4H11L01013P2

Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
Kiểu lọc: lọc trong
Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
Cấp độ lọc: 1-3 ppm
Độ chênh áp: 0.2 bar
Tuổi thọ:  4000 h
Hãng sản xuất: Kobelco
  Lọc tách dầu Kobelco 4H11L01013P2 Liên hệ

  Mã sản phẩm: 4H11L01013P2

  Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
  Kiểu lọc: lọc trong
  Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
  Cấp độ lọc: 1-3 ppm
  Độ chênh áp: 0.2 bar
  Tuổi thọ:  4000 h
  Hãng sản xuất: Kobelco

 • Lọc tách dầu Kobelco P-CE03-517

Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
Kiểu lọc: lọc trong
Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
Cấp độ lọc: 1-3 ppm
Độ chênh áp: 0.2 bar
Tuổi thọ:  4000 h
Hãng sản xuất: Kobelco
  Lọc tách dầu Kobelco P-CE03-517 Liên hệ

  Lọc tách dầu Kobelco P-CE03-517

  Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
  Kiểu lọc: lọc trong
  Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
  Cấp độ lọc: 1-3 ppm
  Độ chênh áp: 0.2 bar
  Tuổi thọ:  4000 h
  Hãng sản xuất: Kobelco

 • Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
Kiểu lọc: lọc trong
Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
Cấp độ lọc: 1-3 ppm
Độ chênh áp: 0.2 bar
Tuổi thọ:  4000 h
Hãng sản xuất: Kobelco
  Lọc tách dầu Kobelco P-CE03-542 Liên hệ

  Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
  Kiểu lọc: lọc trong
  Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
  Cấp độ lọc: 1-3 ppm
  Độ chênh áp: 0.2 bar
  Tuổi thọ:  4000 h
  Hãng sản xuất: Kobelco

 • Mã sản phẩm: P-f03-517-03

Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
Kiểu lọc: lọc trong
Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
Cấp độ lọc: 1-3 ppm
Độ chênh áp: 0.2 bar
Tuổi thọ:  4000 giờ
Hãng sản xuất: Kobelco
  Lọc tách dầu Kobelco P-F03-517-03 Liên hệ

  Mã sản phẩm: P-f03-517-03

  Dùng cho máy nén khí trục vít Kobelco
  Kiểu lọc: lọc trong
  Chất liệu: giấy thủy tinh nhập khẩu
  Cấp độ lọc: 1-3 ppm
  Độ chênh áp: 0.2 bar
  Tuổi thọ:  4000 giờ
  Hãng sản xuất: Kobelco