MÁY SẤY KHÍ

 • Model: ARX5HJ

Lưu lượng khí: 0.7 m3/phút

áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

Môi chất lạnh: R134a

Công suất điện: 0.28Kw

Kích thước: 510 x 600 x 240 mm

Trọng lượng: 26 Kg
  Máy sấy Orion ARX5HJ Liên hệ

  Model: ARX5HJ

  Lưu lượng khí: 0.7 m3/phút

  áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

  Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

  Môi chất lạnh: R134a

  Công suất điện: 0.28Kw

  Kích thước: 510 x 600 x 240 mm

  Trọng lượng: 26 Kg

 • Model: ARX20HJ

Lưu lượng khí: 2.8 m3/phút

áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

Môi chất lạnh: R134a

Công suất điện: 0.74Kw

Kích thước: 610 x 820 x 240 mm

Trọng lượng: 44 Kg
  Máy sấy Orion ARX20HJ Liên hệ

  Model: ARX20HJ

  Lưu lượng khí: 2.8 m3/phút

  áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

  Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

  Môi chất lạnh: R134a

  Công suất điện: 0.74Kw

  Kích thước: 610 x 820 x 240 mm

  Trọng lượng: 44 Kg

 • Model: ARX30HJ

Lưu lượng khí: 4.6 m3/phút

áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

Môi chất lạnh: R134a

Công suất điện: 1.9Kw

Kích thước: 900 x 960 x 300 mm

Trọng lượng: 83 Kg
  Máy sấy Orion ARX30HJ Liên hệ

  Model: ARX30HJ

  Lưu lượng khí: 4.6 m3/phút

  áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

  Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

  Môi chất lạnh: R134a

  Công suất điện: 1.9Kw

  Kích thước: 900 x 960 x 300 mm

  Trọng lượng: 83 Kg

 • Model: ARX75HJ

Lưu lượng khí: 8.8 m3/phút

áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

Môi chất lạnh: R134a

Công suất điện: 2.0Kw

Kích thước: 1050 x 1010 x 388 mm

Trọng lượng: 106 Kg
  Máy sấy Orion ARX75HJ Liên hệ

  Model: ARX75HJ

  Lưu lượng khí: 8.8 m3/phút

  áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

  Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

  Môi chất lạnh: R134a

  Công suất điện: 2.0Kw

  Kích thước: 1050 x 1010 x 388 mm

  Trọng lượng: 106 Kg

 • Model: ARX100HK

Lưu lượng khí: 14.9 m3/phút

áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz

Môi chất lạnh: R410a

Công suất điện: 4.4Kw

Kích thước: 1229 x 1023 x 592 mm

Trọng lượng: 167 Kg
  Máy sấy Orion ARX100HK Liên hệ

  Model: ARX100HK

  Lưu lượng khí: 14.9 m3/phút

  áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

  Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz

  Môi chất lạnh: R410a

  Công suất điện: 4.4Kw

  Kích thước: 1229 x 1023 x 592 mm

  Trọng lượng: 167 Kg

 • Model: ARX10HJ

Lưu lượng khí: 1.1 m3/phút

áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

Môi chất lạnh: R134a

Công suất điện: 0.37Kw

Kích thước: 610 x 820 x 240 mm

Trọng lượng: 35 Kg
  Máy sấy Orion ARX10HJ Liên hệ

  Model: ARX10HJ

  Lưu lượng khí: 1.1 m3/phút

  áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

  Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

  Môi chất lạnh: R134a

  Công suất điện: 0.37Kw

  Kích thước: 610 x 820 x 240 mm

  Trọng lượng: 35 Kg

 • Model: ARX50HJ

Lưu lượng khí: 7.6 m3/phút

áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

Môi chất lạnh: R134a

Công suất điện: 2.0Kw

Kích thước: 990 x 980 x 300 mm

Trọng lượng: 94 Kg

 
  Máy sấy Orion ARX50HJ Liên hệ

  Model: ARX50HJ

  Lưu lượng khí: 7.6 m3/phút

  áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

  Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

  Môi chất lạnh: R134a

  Công suất điện: 2.0Kw

  Kích thước: 990 x 980 x 300 mm

  Trọng lượng: 94 Kg

   

 • Model: ARX3HJ

Lưu lượng khí: 0.32 m3/phút

áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

Môi chất lạnh: R134a

Công suất điện: 0.27Kw

Kích thước: 480 x 450 x 180 mm

Trọng lượng: 18 Kg
  Máy sấy Orion ARX3HJ Liên hệ

  Model: ARX3HJ

  Lưu lượng khí: 0.32 m3/phút

  áp lực làm việc: 0.2~0.98 Mpa

  Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

  Môi chất lạnh: R134a

  Công suất điện: 0.27Kw

  Kích thước: 480 x 450 x 180 mm

  Trọng lượng: 18 Kg