Mỡ Công Nghiệp

 • Mỡ vòng bi Kyodo Yushi Multemp PS No.2

 	Vòng bi nhỏ bịt kín, vòng bi nhiệt độ cao, trục chính máy mài tốc độ cao.
 	Vòi phun, dụng cụ xoay, máy kiểm tra IC (Phòng sạch)
 	Sử dụng cho vòng bi tốc độ cao.
 	Chống lại sự oxy hóa và tính ổn định cao.
 	Thích hợp sử dụng ở bề mặt nhiệt độ thấp, ít tiếng ồn.
 	Sử dụng trong 1 số loại máy như: Rorze Corporation Wafer Sorter, Tsugami BH38 Tool Holders, Bridgeport GX 1300
  Mỡ vòng bi Kyodo Yushi Multemp PS No.2 Liên hệ

  Mỡ vòng bi Kyodo Yushi Multemp PS No.2

  • Vòng bi nhỏ bịt kín, vòng bi nhiệt độ cao, trục chính máy mài tốc độ cao.
  • Vòi phun, dụng cụ xoay, máy kiểm tra IC (Phòng sạch)
  • Sử dụng cho vòng bi tốc độ cao.
  • Chống lại sự oxy hóa và tính ổn định cao.
  • Thích hợp sử dụng ở bề mặt nhiệt độ thấp, ít tiếng ồn.
  • Sử dụng trong 1 số loại máy như: Rorze Corporation Wafer Sorter, Tsugami BH38 Tool Holders, Bridgeport GX 1300
 • Mỡ cho vòng bi, ổ bi là sản phẩm tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu cao 
 	Mỡ có tuổi thọ cao, thời gian sống lên đến 4000 giờ.
 	Mỡ có đặc tính tiếng ồn thấp
 	Dầu gốc: ( polyolester kết hợp diester oil)
 	Chất làm đặc: Lithium
 	Nhiệt độ: - 50 → 150
  Mỡ cho vòng bi Kyodo Yushi Multemp SRL Liên hệ
  • Mỡ cho vòng bi, ổ bi là sản phẩm tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu cao 
  • Mỡ có tuổi thọ cao, thời gian sống lên đến 4000 giờ.
  • Mỡ có đặc tính tiếng ồn thấp
  • Dầu gốc: ( polyolester kết hợp diester oil)
  • Chất làm đặc: Lithium
  • Nhiệt độ: – 50 → 150