Chất Tách Khuôn

 • Chất tách khuôn Rittal Cast 1920Chất tách khuôn Rittal Cast 1920 là một chất bôi trơn cho quá trình đúc tách gốc nước phù hợp với nhôm & Zn áp suất cao. Nó được sản xuất dựa trên polymer đặc biệt.
Có ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào các phần nhỏ hoặc lớn nhưng thường nên sử dụng 50:1 - 120: 1. Và phụ thuộc vào điều kiện làm việc và thiết bị phun.
Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời.
Bề mặt hoàn thiện cao cấp của vật đúc.
Dầu Đột Dập Rittal Draw được sản xuất tại Thái Lan, với dây chuyển và công nghệ Nhật Bản.
  Chất Tách Khuôn Rittal Cast 1920 Liên hệ

  Chất tách khuôn Rittal Cast 1920

  • Chất tách khuôn Rittal Cast 1920 là một chất bôi trơn cho quá trình đúc tách gốc nước phù hợp với nhôm & Zn áp suất cao. Nó được sản xuất dựa trên polymer đặc biệt.
  • Có ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào các phần nhỏ hoặc lớn nhưng thường nên sử dụng 50:1 – 120: 1. Và phụ thuộc vào điều kiện làm việc và thiết bị phun.
  • Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời.
  • Bề mặt hoàn thiện cao cấp của vật đúc.
  • Dầu Đột Dập Rittal Draw được sản xuất tại Thái Lan, với dây chuyển và công nghệ Nhật Bản.