Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal Clean

 • Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal CleanChất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal Clean là dung dịch tẩy rửa dung môi có mùi thấp, nhanh khô.
Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal Clean được sử dụng để làm sạch dầu làm mát, kim loại mịn trên bề mặt kim loại sau khi gia công.
Loại bỏ dầu mỡ trên bề mặt kim loại.
Tẩy rửa khuôn bề mặt khuôn mẫu.
Ứng dụng: rẻ, khô nhanh, ít mùi và có độ chớp cháy cao.
Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal Clean được sản xuất tại Thái Lan, với dây chuyển và công nghệ Nhật Bản.
  Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal Clean Liên hệ

  Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal Clean

  • Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal Clean là dung dịch tẩy rửa dung môi có mùi thấp, nhanh khô.
  • Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal Clean được sử dụng để làm sạch dầu làm mát, kim loại mịn trên bề mặt kim loại sau khi gia công.
  • Loại bỏ dầu mỡ trên bề mặt kim loại.
  • Tẩy rửa khuôn bề mặt khuôn mẫu.
  • Ứng dụng: rẻ, khô nhanh, ít mùi và có độ chớp cháy cao.
  • Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal Clean được sản xuất tại Thái Lan, với dây chuyển và công nghệ Nhật Bản.
 • Chất tẩy rửa kim loại Rittal HydroCleanChất tẩy rửa kim loại Rittal HydroClean là chất tẩy rửa có thể pha được với nước, thường hoặc pH thấp.
Được sử dụng để làm sạch bề mặt của các bộ phận kim loại, máy móc và sàn nhà máy
Không có tác dụng ăn mòn trên kim loại, không làm biến tính bề mặt kim loại.
Chất tẩy rửa đa năng với khả năng chống rỉ tốt
Chất tẩy rửa hiệu suất trung bình với khả năng chống rỉ
Chất tẩy rửa hiệu suất trung bình đến cao
Chất tẩy rửa hiệu suất cao.
Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal HydroClean được sản xuất tại Thái Lan, với dây chuyển và công nghệ Nhật Bản.
  Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal HydroClean Liên hệ

  Chất tẩy rửa kim loại Rittal HydroClean

  • Chất tẩy rửa kim loại Rittal HydroClean là chất tẩy rửa có thể pha được với nước, thường hoặc pH thấp.
  • Được sử dụng để làm sạch bề mặt của các bộ phận kim loại, máy móc và sàn nhà máy
  • Không có tác dụng ăn mòn trên kim loại, không làm biến tính bề mặt kim loại.
  • Chất tẩy rửa đa năng với khả năng chống rỉ tốt
  • Chất tẩy rửa hiệu suất trung bình với khả năng chống rỉ
  • Chất tẩy rửa hiệu suất trung bình đến cao
  • Chất tẩy rửa hiệu suất cao.
  • Chất Tẩy Rửa Kim Loại Rittal HydroClean được sản xuất tại Thái Lan, với dây chuyển và công nghệ Nhật Bản.