Dầu bánh răng

 • Dầu COSMO GEAR SE 680Dầu COSMO GEAR SE 680 với đặc tính cực áp rất tốt, kéo dài tuổi thọ bánh răng dưới áp suất cao.
Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
Ứng dụng bôi trơn cho các thiết bị sau: Bộ giảm tốc và giá đỡ bánh răng của các máy cán khác nhau, Bộ giảm tốc của các loại máy công nghiệp, Các loại bánh răng và vòng bi công nghiệp chịu nhiệt độ cao và tải nặng.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản.
  Dầu COSMO GEAR SE 680 Liên hệ

  Dầu COSMO GEAR SE 680

  • Dầu COSMO GEAR SE 680 với đặc tính cực áp rất tốt, kéo dài tuổi thọ bánh răng dưới áp suất cao.
  • Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
  • Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
  • Ứng dụng bôi trơn cho các thiết bị sau: Bộ giảm tốc và giá đỡ bánh răng của các máy cán khác nhau, Bộ giảm tốc của các loại máy công nghiệp, Các loại bánh răng và vòng bi công nghiệp chịu nhiệt độ cao và tải nặng.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.
 • Dầu COSMO GEAR SE 560Dầu COSMO GEAR SE 560 là DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP LOẠI ÁP SUẤT CỰC CAO.
Dầu COSMO GEAR SE 560 Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
Đặc tính chống tạo bọt tuyệt vời.
Độ nhớt 560.
Ứng dụng bôi trơn cho Bộ giảm tốc và giá đỡ bánh răng của các máy cán khác nhau, Bộ giảm tốc của các loại máy công nghiệp, Các loại bánh răng và vòng bi công nghiệp chịu nhiệt độ cao và tải nặng.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản. 
  Dầu COSMO GEAR SE 560 Liên hệ

  Dầu COSMO GEAR SE 560

  • Dầu COSMO GEAR SE 560 là DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP LOẠI ÁP SUẤT CỰC CAO.
  • Dầu COSMO GEAR SE 560 Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
  • Đặc tính chống tạo bọt tuyệt vời.
  • Độ nhớt 560.
  • Ứng dụng bôi trơn cho Bộ giảm tốc và giá đỡ bánh răng của các máy cán khác nhau, Bộ giảm tốc của các loại máy công nghiệp, Các loại bánh răng và vòng bi công nghiệp chịu nhiệt độ cao và tải nặng.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.

   

 • Dầu COSMO GEAR SE 460Dầu COSMO GEAR SE 460 là DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP LOẠI ÁP SUẤT CỰC CAO.
Dầu COSMO GEAR SE 460 với đặc tính cực áp rất tốt, kéo dài tuổi thọ bánh răng dưới áp suất cao.
Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
Độ nhớt 460.
Can 20L.
Phuy 200L.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản.
  Dầu COSMO GEAR SE 460 Liên hệ

  Dầu COSMO GEAR SE 460

  • Dầu COSMO GEAR SE 460 là DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP LOẠI ÁP SUẤT CỰC CAO.
  • Dầu COSMO GEAR SE 460 với đặc tính cực áp rất tốt, kéo dài tuổi thọ bánh răng dưới áp suất cao.
  • Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
  • Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
  • Độ nhớt 460.
  • Can 20L.
  • Phuy 200L.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.
 • Dầu COSMO GEAR SE 220Bánh răng của các máy công nghiệp gần đây được sử dụng trong các điều kiện khắc nghiệt như cao nhiệt độ, tải trọng nặng và tải trọng xung kích cho thấy trong bộ giảm tốc của các nhà máy cán cỡ lớn tại các nhà máy luyện thép.
Dầu COSMO GEAR SE 220 được phát triển để đáp ứng những thay đổi như vậy của môi trường công nghiệp.
Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
Đặc tính chống tạo bọt tuyệt vời.
Độ nhớt 220.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản.
  Dầu COSMO GEAR SE 220 Liên hệ

  Dầu COSMO GEAR SE 220

  • Bánh răng của các máy công nghiệp gần đây được sử dụng trong các điều kiện khắc nghiệt như cao nhiệt độ, tải trọng nặng và tải trọng xung kích cho thấy trong bộ giảm tốc của các nhà máy cán cỡ lớn tại các nhà máy luyện thép.
  • Dầu COSMO GEAR SE 220 được phát triển để đáp ứng những thay đổi như vậy của môi trường công nghiệp.
  • Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
  • Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
  • Đặc tính chống tạo bọt tuyệt vời.
  • Độ nhớt 220.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.
 • Dầu COSMO GEAR SE 150Dầu COSMO GEAR SE 150 là DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP LOẠI ÁP SUẤT CỰC CAO.
Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
Đặc tính chống tạo bọt tuyệt vời.
Can 20L.
Phuy 200L.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản. 
  Dầu COSMO GEAR SE 150 Liên hệ

  Dầu COSMO GEAR SE 150

  • Dầu COSMO GEAR SE 150 là DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP LOẠI ÁP SUẤT CỰC CAO.
  • Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
  • Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
  • Đặc tính chống tạo bọt tuyệt vời.
  • Can 20L.
  • Phuy 200L.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.

   

 • Dầu COSMO GEAR SE 100Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
Đặc tính chống tạo bọt tuyệt vời.
Độ nhớt 100.
Ứng dụng bôi trơn bộ giảm tốc và giá đỡ bánh răng của các máy cán khác nhau, bộ giảm tốc của các loại máy công nghiệp và các loại bánh răng và vòng bi công nghiệp chịu nhiệt độ cao và tải nặng.
Sản phẩm từ Hokoku.
Xuất xứ Nhật Bản.
  Dầu COSMO GEAR SE 100 Liên hệ

  Dầu COSMO GEAR SE 100

  • Nước nhanh chóng được tách ra ngay cả khi nó đi vào, do khả năng chống nhũ hóa tốt.
  • Đặc tính chống tạo bọt tuyệt vời.
  • Độ nhớt 100.
  • Ứng dụng bôi trơn bộ giảm tốc và giá đỡ bánh răng của các máy cán khác nhau, bộ giảm tốc của các loại máy công nghiệp và các loại bánh răng và vòng bi công nghiệp chịu nhiệt độ cao và tải nặng.
  • Sản phẩm từ Hokoku.
  • Xuất xứ Nhật Bản.
 • Dầu COSMO GEAR SE 68Dầu COSMO GEAR SE 68 với đặc tính cực áp rất tốt, kéo dài tuổi thọ bánh răng dưới áp suất cao.
Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
Độ nhớt 68.
Ứng dụng bôi trơn bộ giảm tốc và giá đỡ bánh răng của các máy cán khác nhau, bộ giảm tốc của các loại máy công nghiệp và các loại bánh răng và vòng bi công nghiệp chịu nhiệt độ cao và tải nặng.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản.
  Dầu COSMO GEAR SE 68 Liên hệ

  Dầu COSMO GEAR SE 68

  • Dầu COSMO GEAR SE 68 với đặc tính cực áp rất tốt, kéo dài tuổi thọ bánh răng dưới áp suất cao.
  • Hiệu suất ổn định được giữ ít bị oxy hóa và suy giảm ngay cả sau khi sử dụng trong thời gian dài khoảng thời gian do tính ổn định oxy hóa tuyệt vời.
  • Độ nhớt 68.
  • Ứng dụng bôi trơn bộ giảm tốc và giá đỡ bánh răng của các máy cán khác nhau, bộ giảm tốc của các loại máy công nghiệp và các loại bánh răng và vòng bi công nghiệp chịu nhiệt độ cao và tải nặng.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.