Dầu thủy lực

 • Dầu COSMO HYDRO AW 100Dầu COSMO HYDRO AW 100 với tính ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt vời cho phép Dầu COSMO HYDRO AW 100 chịu được Điều kiện hoạt động khắc nghiệt trong thời gian dài với mức độ thay đổi màu dầu hoặc cặn bẩn ở mức tối thiểu sự hình thành.
Đặc tính chống mài mòn tuyệt vời của nó làm giảm mài mòn thiết bị thủy lực, do đó kéo dài đáng kể tuổi thọ sử dụng.
Dầu COSMO HYDRO AW 100 cũng có thể đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi sử dụng ở nhiệt độ cao điều kiện nhiệt độ và áp suất cao vì tính ổn định nhiệt tuyệt vời của nó.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản.
  Dầu COSMO HYDRO AW 100 Liên hệ

  Dầu COSMO HYDRO AW 100

  • Dầu COSMO HYDRO AW 100 với tính ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt vời cho phép Dầu COSMO HYDRO AW 100 chịu được Điều kiện hoạt động khắc nghiệt trong thời gian dài với mức độ thay đổi màu dầu hoặc cặn bẩn ở mức tối thiểu sự hình thành.
  • Đặc tính chống mài mòn tuyệt vời của nó làm giảm mài mòn thiết bị thủy lực, do đó kéo dài đáng kể tuổi thọ sử dụng.
  • Dầu COSMO HYDRO AW 100 cũng có thể đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi sử dụng ở nhiệt độ cao điều kiện nhiệt độ và áp suất cao vì tính ổn định nhiệt tuyệt vời của nó.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.
 • Dầu COSMO HYDRO AW 68Dầu COSMO HYDRO AW 68 cũng có thể đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi sử dụng ở nhiệt độ cao điều kiện nhiệt độ và áp suất cao vì tính ổn định nhiệt tuyệt vời của nó.
Các đặc tính chống nước tuyệt vời và đặc tính thủy phân ổn định của Dầu COSMO HYDRO AW 68 cho phép nó ngăn chặn việc tạo ra các chất ăn mòn phụ gia tạo ra thông qua sự hòa tan khi trộn với nước.
Khả năng thích ứng linh hoạt với các vật liệu và kim loại làm kín.
Đặc điểm biến dạng tuyệt vời.
Độ nhớt 68.
Thiết bị thủy lực cho máy xây dựng.
Thiết bị thủy lực cho xe đặc biệt.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản.
  Dầu COSMO HYDRO AW 68 Liên hệ

  Dầu COSMO HYDRO AW 68

  • Dầu COSMO HYDRO AW 68 cũng có thể đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi sử dụng ở nhiệt độ cao điều kiện nhiệt độ và áp suất cao vì tính ổn định nhiệt tuyệt vời của nó.
  • Các đặc tính chống nước tuyệt vời và đặc tính thủy phân ổn định của Dầu COSMO HYDRO AW 68 cho phép nó ngăn chặn việc tạo ra các chất ăn mòn phụ gia tạo ra thông qua sự hòa tan khi trộn với nước.
  • Khả năng thích ứng linh hoạt với các vật liệu và kim loại làm kín.
  • Đặc điểm biến dạng tuyệt vời.
  • Độ nhớt 68.
  • Thiết bị thủy lực cho máy xây dựng.
  • Thiết bị thủy lực cho xe đặc biệt.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.
 • Dầu COSMO HYDRO AW 56Dầu COSMO HYDRO AW 56 là chất lỏng thủy lực chống mài mòn có tuổi thọ cao bao gồm dầu gốc tinh chế cao và một số phụ gia.
Dầu COSMO HYDRO AW 56 cho hiệu suất ổn định trong thời gian dài, bởi vì hiệu suất ức chế vượt trội của sự hình thành bùn.
Các đặc tính chống nước tuyệt vời và đặc tính thủy phân ổn định của Dầu COSMO HYDRO AW 56 cho phép nó ngăn chặn việc tạo ra các chất ăn mòn phụ gia tạo ra thông qua sự hòa tan khi trộn với nước.
Khả năng thích ứng linh hoạt với các vật liệu và kim loại làm kín.
Đặc điểm biến dạng tuyệt vời.
Độ nhớt 56.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản.
  Dầu COSMO HYDRO AW 56 Liên hệ

  Dầu COSMO HYDRO AW 56

  • Dầu COSMO HYDRO AW 56 là chất lỏng thủy lực chống mài mòn có tuổi thọ cao bao gồm dầu gốc tinh chế cao và một số phụ gia.
  • Dầu COSMO HYDRO AW 56 cho hiệu suất ổn định trong thời gian dài, bởi vì hiệu suất ức chế vượt trội của sự hình thành bùn.
  • Các đặc tính chống nước tuyệt vời và đặc tính thủy phân ổn định của Dầu COSMO HYDRO AW 56 cho phép nó ngăn chặn việc tạo ra các chất ăn mòn phụ gia tạo ra thông qua sự hòa tan khi trộn với nước.
  • Khả năng thích ứng linh hoạt với các vật liệu và kim loại làm kín.
  • Đặc điểm biến dạng tuyệt vời.
  • Độ nhớt 56.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.
 • Dầu COSMO HYDRO AW 46Dầu COSMO HYDRO AW 46 cũng có thể đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi sử dụng ở nhiệt độ cao điều kiện nhiệt độ và áp suất cao vì tính ổn định nhiệt tuyệt vời của nó.
Các đặc tính chống nước tuyệt vời và đặc tính thủy phân ổn định của Dầu COSMO HYDRO AW 46 cho phép nó ngăn chặn việc tạo ra các chất ăn mòn phụ gia tạo ra thông qua sự hòa tan khi trộn với nước.
Khả năng thích ứng linh hoạt với các vật liệu và kim loại làm kín.
Đặc điểm biến dạng tuyệt vời.
Độ nhớt 46.
Thiết bị thủy lực cho máy xây dựng.
Thiết bị thủy lực cho xe đặc biệt.
Thiết bị thủy lực cho tàu thủy.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản. 
  Dầu COSMO HYDRO AW 46 Liên hệ

  Dầu COSMO HYDRO AW 46

  • Dầu COSMO HYDRO AW 46 cũng có thể đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi sử dụng ở nhiệt độ cao điều kiện nhiệt độ và áp suất cao vì tính ổn định nhiệt tuyệt vời của nó.
  • Các đặc tính chống nước tuyệt vời và đặc tính thủy phân ổn định của Dầu COSMO HYDRO AW 46 cho phép nó ngăn chặn việc tạo ra các chất ăn mòn phụ gia tạo ra thông qua sự hòa tan khi trộn với nước.
  • Khả năng thích ứng linh hoạt với các vật liệu và kim loại làm kín.
  • Đặc điểm biến dạng tuyệt vời.
  • Độ nhớt 46.
  • Thiết bị thủy lực cho máy xây dựng.
  • Thiết bị thủy lực cho xe đặc biệt.
  • Thiết bị thủy lực cho tàu thủy.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.

   

 • Dầu COSMO HYDRO AW 32Dầu COSMO HYDRO AW 32 vơi Tính ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt vời cho phép Dầu COSMO HYDRO AW 32 chịu được Điều kiện hoạt động khắc nghiệt trong thời gian dài với mức độ thay đổi màu dầu hoặc cặn bẩn ở mức tối thiểu sự hình thành.
Đặc tính chống mài mòn tuyệt vời của nó làm giảm mài mòn thiết bị thủy lực, do đó kéo dài đáng kể tuổi thọ sử dụng.
Dầu COSMO HYDRO AW 32 cũng có thể đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi sử dụng ở nhiệt độ cao điều kiện nhiệt độ và áp suất cao vì tính ổn định nhiệt tuyệt vời của nó.
Thiết bị thủy lực nói chung và máy móc công nghiệp như ép phun máy móc, máy ép thủy lực dầu, thang máy thủy lực dầu, v.v....
Thiết bị thủy lực cho máy xây dựng.
Sản phẩm từ COSMO.
Xuất xứ Nhật Bản.
  Dầu COSMO HYDRO AW 32 Liên hệ

  Dầu COSMO HYDRO AW 32

  • Dầu COSMO HYDRO AW 32 vơi Tính ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt vời cho phép Dầu COSMO HYDRO AW 32 chịu được Điều kiện hoạt động khắc nghiệt trong thời gian dài với mức độ thay đổi màu dầu hoặc cặn bẩn ở mức tối thiểu sự hình thành.
  • Đặc tính chống mài mòn tuyệt vời của nó làm giảm mài mòn thiết bị thủy lực, do đó kéo dài đáng kể tuổi thọ sử dụng.
  • Dầu COSMO HYDRO AW 32 cũng có thể đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi sử dụng ở nhiệt độ cao điều kiện nhiệt độ và áp suất cao vì tính ổn định nhiệt tuyệt vời của nó.
  • Thiết bị thủy lực nói chung và máy móc công nghiệp như ép phun máy móc, máy ép thủy lực dầu, thang máy thủy lực dầu, v.v….
  • Thiết bị thủy lực cho máy xây dựng.
  • Sản phẩm từ COSMO.
  • Xuất xứ Nhật Bản.