Dầu Tuần Hoàn

 • Dầu Tuần Hoàn SHELL MORLINA S2 BLDầu Tuần Hoàn SHELL MORLINA S2 BL là dầu bôi trơn trục quay tốc độ cao trong máy se sợi và máy công cụ
Dùng cho các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn Dùng bôi trơn các trục quay tốc độ cao.
Độ nhớt: ISO VG 2, 5, 10, 22
Bao bì: Xuất xứ: Nhập khẩu và phân phối từ Shell Việt Nam.
  Dầu Tuần Hoàn SHELL MORLINA S2 BL Liên hệ

  Dầu Tuần Hoàn SHELL MORLINA S2 BL

  • Dầu Tuần Hoàn SHELL MORLINA S2 BL là dầu bôi trơn trục quay tốc độ cao trong máy se sợi và máy công cụ
  • Dùng cho các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn Dùng bôi trơn các trục quay tốc độ cao.
  • Độ nhớt: ISO VG 2, 5, 10, 22
  • Bao bì: Xuất xứ: Nhập khẩu và phân phối từ Shell Việt Nam.