DIE-CASTING WATER-SOLUBLE LUBRICANT OILS – PRIME SHOT AL 2000HSP

Contact

(*) Price does not include shipping fee.
Call :

    Thuộc tính sản phẩm
    Màng dầu được hình thành trên khuôn kim loại có đặc tính chịu nhiệt mạnh, tạo thành rất chắc chắn lớp phủ để bảo vệ chống lại hàn.
    Có ít trầm tích trên khuôn kim loại làm giảm độ dính.
    Sản phẩm này giúp đúc bề mặt trơn tru