NEAT FORMING OIL- PRESS NO.20

Contact

(*) Price does not include shipping fee.
Call :

    PRESS NO.25 có biến động ở nhiệt độ bình thường và quá trình tẩy nhờn sau khi tạo thành là không cần thiết.
    ・PRESS NO.25 rất tuyệt vời vì khả năng làm việc vì nó cho thấy mùi thấp và độ nhớt cao.
    ・PRESS NO.25 không bị đổi màu và ăn mòn kim loại màu.