Shell omala Nhật Bản

 • Dầu Shell Omala S2 G 680Dầu Shell Omala S2 G 680 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
Dầu Shell Omala S2 G 680 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
Dầu Shell Omala S2 680 có Tuổi thọ dầu dài - Tiết kiệm bảo trì
Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
Dầu Shell Omala S2 680 Duy trì hiệu quả hệ thống
Độ nhớt 680
Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
Phuy 200 lít.
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
  Dầu Shell Omala S2 G 680 Liên hệ

  Dầu Shell Omala S2 G 680

  • Dầu Shell Omala S2 G 680 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
  • Dầu Shell Omala S2 G 680 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
  • Dầu Shell Omala S2 680 có Tuổi thọ dầu dài – Tiết kiệm bảo trì
  • Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
  • Dầu Shell Omala S2 680 Duy trì hiệu quả hệ thống
  • Độ nhớt 680
  • Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
  • Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
  • Phuy 200 lít.
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
 • Dầu Shell Omala S2 G 460Dầu Shell Omala S2 G 460 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
Dầu Shell Omala S2 G 460 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
Dầu Shell Omala S2 460 có Tuổi thọ dầu dài - Tiết kiệm bảo trì
Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
Dầu Shell Omala S2 460 Duy trì hiệu quả hệ thống
Độ nhớt 460.
Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
Phuy 200 lít.
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
  Dầu Shell Omala S2 G 460 Liên hệ

  Dầu Shell Omala S2 G 460

  • Dầu Shell Omala S2 G 460 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
  • Dầu Shell Omala S2 G 460 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
  • Dầu Shell Omala S2 460 có Tuổi thọ dầu dài – Tiết kiệm bảo trì
  • Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
  • Dầu Shell Omala S2 460 Duy trì hiệu quả hệ thống
  • Độ nhớt 460.
  • Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
  • Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
  • Phuy 200 lít.
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
 • Dầu Shell Omala S2 G 320Dầu Shell Omala S2 G 320 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
Dầu Shell Omala S2 G 320 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
Dầu Shell Omala S2 320 có Tuổi thọ dầu dài - Tiết kiệm bảo trì
Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
Dầu Shell Omala S2 320 Duy trì hiệu quả hệ thống
Độ nhớt 320
Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
Phuy 200 lít.
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
  Dầu Shell Omala S2 G 320 Liên hệ

  Dầu Shell Omala S2 G 320

  • Dầu Shell Omala S2 G 320 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
  • Dầu Shell Omala S2 G 320 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
  • Dầu Shell Omala S2 320 có Tuổi thọ dầu dài – Tiết kiệm bảo trì
  • Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
  • Dầu Shell Omala S2 320 Duy trì hiệu quả hệ thống
  • Độ nhớt 320
  • Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
  • Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
  • Phuy 200 lít.
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
 • Dầu Shell Omala S2 G 220Dầu Shell Omala S2 G 220 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
Dầu Shell Omala S2 G 220 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
Dầu Shell Omala S2 220 có Tuổi thọ dầu dài - Tiết kiệm bảo trì
Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
Dầu Shell Omala S2 220 Duy trì hiệu quả hệ thống
Độ nhớt 220
Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
Phuy 200 lít.
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
  Dầu Shell Omala S2 G 220 Liên hệ

  Dầu Shell Omala S2 G 220

  • Dầu Shell Omala S2 G 220 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
  • Dầu Shell Omala S2 G 220 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
  • Dầu Shell Omala S2 220 có Tuổi thọ dầu dài – Tiết kiệm bảo trì
  • Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
  • Dầu Shell Omala S2 220 Duy trì hiệu quả hệ thống
  • Độ nhớt 220
  • Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
  • Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
  • Phuy 200 lít.
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
 • Dầu Shell Omala S2 G 150Dầu Shell Omala S2 G 150 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
Dầu Shell Omala S2 G 150 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
Dầu Shell Omala S2 150 có Tuổi thọ dầu dài - Tiết kiệm bảo trì
Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
Dầu Shell Omala S2 150 Duy trì hiệu quả hệ thống
Độ nhớt 150
Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
Phuy 200 lít.
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
  Dầu Shell Omala S2 G 150 Liên hệ

  Dầu Shell Omala S2 G 150

  • Dầu Shell Omala S2 G 150 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
  • Dầu Shell Omala S2 G 150 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
  • Dầu Shell Omala S2 150 có Tuổi thọ dầu dài – Tiết kiệm bảo trì
  • Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
  • Dầu Shell Omala S2 150 Duy trì hiệu quả hệ thống
  • Độ nhớt 150
  • Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
  • Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
  • Phuy 200 lít.
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
 • Dầu Shell Omala S2 G 100Dầu Shell Omala S2 G 100 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
Dầu Shell Omala S2 G 100 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
Dầu Shell Omala S2 100 có Tuổi thọ dầu dài - Tiết kiệm bảo trì
Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
Dầu Shell Omala S2 100 Duy trì hiệu quả hệ thống
Độ nhớt 68
Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
Phuy 200 lít.
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
  Dầu Shell Omala S2 G 100 Liên hệ

  Dầu Shell Omala S2 G 100

  • Dầu Shell Omala S2 G 100 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
  • Dầu Shell Omala S2 G 100 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
  • Dầu Shell Omala S2 100 có Tuổi thọ dầu dài – Tiết kiệm bảo trì
  • Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời 
  • Dầu Shell Omala S2 100 Duy trì hiệu quả hệ thống
  • Độ nhớt 68
  • Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
  • Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
  • Phuy 200 lít.
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
 • Dầu Shell Omala S2 G 68Dầu Shell Omala S2 G 68 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
Dầu Shell Omala S2 G 68 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
Dầu Shell Omala S2 68 có Tuổi thọ dầu dài - Tiết kiệm bảo trì
Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời của Dầu Shell Omala S2 68
Dầu Shell Omala S2 68 Duy trì hiệu quả hệ thống
Độ nhớt 68
Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
Phuy 200 lít.
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.
  Dầu Shell Omala S2 G 68 Liên hệ

  Dầu Shell Omala S2 G 68

  • Dầu Shell Omala S2 G 68 là dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp hiệu suất cao.
  • Dầu Shell Omala S2 G 68 có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
  • Dầu Shell Omala S2 68 có Tuổi thọ dầu dài – Tiết kiệm bảo trì
  • Chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời của Dầu Shell Omala S2 68
  • Dầu Shell Omala S2 68 Duy trì hiệu quả hệ thống
  • Độ nhớt 68
  • Ứng dụng cho: Hệ thống bánh răng, Bánh răng chịu tải cao
  • Đảm bảo Sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
  • Phuy 200 lít.
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhập khẩu và phân phối từ Tie Việt Nam.