Thiết bị từ trường

 • Model Denjii JPD 300  là  thiết bị xử lý cặn bằng từ trường ứng dụng cho Lò Hơi, Chiller,  đường ống nướcDenjii JPD 300 - Từ Trường thay thế hoàn toàn hoá chấtDenjii JPD 300 - Từ Trường bóc tách cáu cặn cũ trong vòng 1 thángDenjii JPD 300 - Từ Trường ngăn không cho hình thành cáu cặn mới 
  Denjii JPD 300 – Từ Trường Liên hệ

  Model Denjii JPD 300  là  thiết bị xử lý cặn bằng từ trường ứng dụng cho Lò Hơi, Chiller,  đường ống nước

  Denjii JPD 300 – Từ Trường thay thế hoàn toàn hoá chất

  Denjii JPD 300 – Từ Trường bóc tách cáu cặn cũ trong vòng 1 tháng

  Denjii JPD 300 – Từ Trường ngăn không cho hình thành cáu cặn mới

   

 • Model Denjii JPD200 là  thiết bị xử lý cặn bằng từ trường
Sản phẩm ứng dụng:  Dùng trong lò hơi, hệ thống đường ống của Chiller, nén khí, dẫn khí...
Vật liệu ứng dụng:  Đường ống  có hợp kim thép, nhôm, inox đặc biệt là nhựa 
  Denjii JPD 200 – Từ Trường Liên hệ

  Model Denjii JPD200 là  thiết bị xử lý cặn bằng từ trường

  Sản phẩm ứng dụng:  Dùng trong lò hơi, hệ thống đường ống của Chiller, nén khí, dẫn khí…

  Vật liệu ứng dụng:  Đường ống  có hợp kim thép, nhôm, inox đặc biệt là nhựa

   

 • Model Denjii JPD 65Model Denjii JPD là  thiết bị xử lý cặn bằng từ trường
Sản phẩm ứng dụng:  Dùng trong lò hơi, hệ thống đường ống của Chiller, nén khí, dẫn khí...
Vật liệu ứng dụng:  Đường ống  có hợp kim thép, nhôm, inox đặc biệt là nhựa
Có tác dụng làm  bong tróc cáu cặn bám dính trong đường ống của thiết bị.
Denjii JPD 65 - Từ Trường   giúp ngăn chặn hình thành cáu cặn mới hình thành trong đường ống.
  Denjii JPD 65 – Từ Trường Liên hệ

  Model Denjii JPD 65

  • Model Denjii JPD là  thiết bị xử lý cặn bằng từ trường
  • Sản phẩm ứng dụng:  Dùng trong lò hơi, hệ thống đường ống của Chiller, nén khí, dẫn khí…
  • Vật liệu ứng dụng:  Đường ống  có hợp kim thép, nhôm, inox đặc biệt là nhựa
  • Có tác dụng làm  bong tróc cáu cặn bám dính trong đường ống của thiết bị.
  • Denjii JPD 65 – Từ Trường   giúp ngăn chặn hình thành cáu cặn mới hình thành trong đường ống.