Thiết bị từ trường

Xem giỏ hàng “Dầu dập nóng không pha nước Prime Shot DMH-11” đã được thêm vào giỏ hàng.
 • Model Denjii JPD200 là thiết bị xử lý cặn bằng từ trường

 	Sản phẩm ứng dụng:  Dùng trong lò hơi, hệ thống đường ống của Chiller, nén khí, dẫn khí...
 	Vật liệu ứng dụng:  Đường ống có hợp kim thép, nhôm, inox đặc biệt là nhựa.
 	Denjii JPD 200- Từ Trường là thiết bị xử lý cặn bằng từ trường, có tác dụng làm  bong tróc cáu cặn bám dính trong đường ống của thiết bị.
 	Denjii JPD 200 - Từ Trường   giúp ngăn chặn hình thành cáu cặn mới hình thành trong đường ống.
 	Linh  phụ kiện Nhật Bản, Châu Âu, Liên Doanh ( CO, CQ)
 	Xuất Xứ: TIE VN.
  Denjii JPD 200 – Từ Trường Liên hệ

  Model Denjii JPD200 là thiết bị xử lý cặn bằng từ trường

  • Sản phẩm ứng dụng:  Dùng trong lò hơi, hệ thống đường ống của Chiller, nén khí, dẫn khí…
  • Vật liệu ứng dụng:  Đường ống có hợp kim thép, nhôm, inox đặc biệt là nhựa.
  • Denjii JPD 200- Từ Trường là thiết bị xử lý cặn bằng từ trường, có tác dụng làm  bong tróc cáu cặn bám dính trong đường ống của thiết bị.
  • Denjii JPD 200 – Từ Trường   giúp ngăn chặn hình thành cáu cặn mới hình thành trong đường ống.
  • Linh  phụ kiện Nhật Bản, Châu Âu, Liên Doanh ( CO, CQ)
  • Xuất Xứ: TIE VN.

 • Model Denjii JPD 65

 	Model Denjii JPD là  thiết bị xử lý cặn bằng từ trường
 	Sản phẩm ứng dụng:  Dùng trong lò hơi, hệ thống đường ống của Chiller, nén khí, dẫn khí...
 	Vật liệu ứng dụng:  Đường ống  có hợp kim thép, nhôm, inox đặc biệt là nhựa
 	Có tác dụng làm  bong tróc cáu cặn bám dính trong đường ống của thiết bị.
 	Denjii JPD 65 - Từ Trường   giúp ngăn chặn hình thành cáu cặn mới hình thành trong đường ống.
 	Linh  phụ kiện Nhật Bản, Châu Âu, Liên Doanh ( CO, CQ)
 	Xuất Xứ: TIE VN.
  Denjii JPD 65 – Từ Trường Liên hệ

  Model Denjii JPD 65

  • Model Denjii JPD là  thiết bị xử lý cặn bằng từ trường
  • Sản phẩm ứng dụng:  Dùng trong lò hơi, hệ thống đường ống của Chiller, nén khí, dẫn khí…
  • Vật liệu ứng dụng:  Đường ống  có hợp kim thép, nhôm, inox đặc biệt là nhựa
  • Có tác dụng làm  bong tróc cáu cặn bám dính trong đường ống của thiết bị.
  • Denjii JPD 65 – Từ Trường   giúp ngăn chặn hình thành cáu cặn mới hình thành trong đường ống.
  • Linh  phụ kiện Nhật Bản, Châu Âu, Liên Doanh ( CO, CQ)
  • Xuất Xứ: TIE VN.
 • Denjii JPD 300 - Từ Trường

 	Model Denjii JPD 300 là thiết bị xử lý cặn bằng từ trường ứng dụng cho Lò Hơi, Chiller,  đường ống nước
 	Denjii JPD 300 - Từ Trường thay thế hoàn toàn hoá chất
 	Denjii JPD 300 - Từ Trường bóc tách cáu cặn cũ trong vòng 1 tháng
 	Denjii JPD 300 - Từ Trường ngăn không cho hình thành cáu cặn mới.
 	Denjii JPD 300 - Từ Trường là thiết bị từ trường thay thế hoàn toàn hoá chất sử dụng cho các loại Lò hơi và chiller, đặc biệt có thể dung cho đường ống nước sinh hoạt.
 	Linh  phụ kiện Nhật Bản, Châu Âu, Liên Doanh ( CO, CQ)
 	Xuất Xứ: TIE VN

 
  Denjii JPD 300 – Từ Trường Liên hệ

  Denjii JPD 300 – Từ Trường

  • Model Denjii JPD 300 là thiết bị xử lý cặn bằng từ trường ứng dụng cho Lò Hơi, Chiller,  đường ống nước
  • Denjii JPD 300 – Từ Trường thay thế hoàn toàn hoá chất
  • Denjii JPD 300 – Từ Trường bóc tách cáu cặn cũ trong vòng 1 tháng
  • Denjii JPD 300 – Từ Trường ngăn không cho hình thành cáu cặn mới.
  • Denjii JPD 300 – Từ Trường là thiết bị từ trường thay thế hoàn toàn hoá chất sử dụng cho các loại Lò hơi và chiller, đặc biệt có thể dung cho đường ống nước sinh hoạt.
  • Linh  phụ kiện Nhật Bản, Châu Âu, Liên Doanh ( CO, CQ)
  • Xuất Xứ: TIE VN