1. Giới thiệu thiết bị:
  • DENJII là một giải pháp tối ưu trong công nghiệp và giúp cho các doanh nghiệp giảm tổn thất năng lượng, nhân công bảo trì và dừng máy do cáu cặn gây ra
  • DENJII được sử dụng để làm mềm nước cho các thiết bị Cooling Tower, Chiller, tháp giải nhiệt, hệ thống lò hơi…
  • DENJII được chế tạo bởi công nghệ điện tử tần số thấp làm thay đổi tính chất vật lý của nước và các tác nhân gây nên cặn Ca2+, Mg2+ …
  • Làm cáu cặn mất tính kết dính làm cho cáu cặn không bám vào thành ống và thiết bị trao đổi nhiệt và DENJII có tác dụng phá cặn cũ trong hệ thống thiết bị
  1. Đặc điểm
  • DENJII tạo ra kiểu sóng hình tam giác
  • Thiết bị được thiết kế gọn nhẹ
  • Thiết kê chống nước IP 65

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:

Quá trình hình thành cáu cặn.

Trong nước luôn chứa một lượng lớn các ion Ca2+, Mg2+, CO3 2-, HCO3- … trong quá trình hoạt động của các thiết bị trao đổi nhiệt,

các cation và anion hình thành hợp chất kết tủa và có xu hướng bám cứng vào thiết bị làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng nước và vận hành các thiết bị.

Thiết bị xử lý cáu cặn
18 th02

Thiết bị xử lý cáu cặn

Với công nghệ xanh hiện nay thì thiết bị xử lý cáu cặn thay cho hoá chất đang là giải pháp hiệu quả về kinh phí đầu tư, môi trường cho người lao động. Denjii thiết bị thu gom cáu cặn này được nghiên cứu và phát triển với hai dòng sản phẩm. Một là…