VỀ CHÚNG TÔI

 CÔNG TY TNHH TIE VIỆT NAM

 Địa chỉ: R 0915-0916 Tòa S402 VInhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 Điện thoại : (+84) 911 376 006 – Fax: ( + 84 ) 83 620 6888.

 Email : nploan@tievn.com

 Website : tievn.com