CÁCH XỬ LÝ CÁU CẶN TRONG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC
11 th08

CÁCH XỬ LÝ CÁU CẶN TRONG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

Cách xử lý cặn trong đường ống nước bằng Thiết bị xử lý cáu cặn Denjii  

Thiết bị xử lý cáu cặn Denjii
04 th08

Thiết bị xử lý cáu cặn Denjii

Thiết bị xử lý cáu cặn Denjii không sử dụng hoá chất

Dầu tưới nguội cho máy CNC và những điều cần lưu ý!
08 th07

Dầu tưới nguội cho máy CNC và những điều cần lưu ý!

Máy CNC là viết tắt của cụm từ Computer Numerical Control – (điều khiển bằng hệ thống máy vi tính). Nói dễ hiểu, đây là một hệ thống máy móc chuyên gia công cơ khí tự động, hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng các chương trình viết bằng ký hiệu chuyên biệt theo…