Chỉ số độ nhớt, độ nhớt là gì ? Và tại sao chỉ số độ nhớt quan trọng.

Độ nhớt là gì ?

Độ nhớt của chất bôi trơn là đặc tính quan trọng nhất. Độ nhớt có thể được định nghĩa là khả năng chống chảy và cắt của dầu.  Việc chủ động theo dõi độ nhớt của chất bôi trơn có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe và tuổi thọ của máy móc của bạn.

Phân loại độ nhớt

Độ nhớt được chia làm 2 loại:

  • Độ nhớt động lực là lực cần thiết để làm trượt một lớp dầu này trên một lớp dầu khác. Đơn vị thường dùng là Centipoise (1cP = 1mPa.s).
  • Độ nhớt động học được đo thông qua thời gian để một thể tích chất chuẩn của dầu nhớt chảy qua một ống chuẩn ở nhiệt độ chuẩn, thường là 40oC và 100oC. Đơn vị thường dùng để đo độ nhớt là Centistokes (1cSt = 1 mm2 /s).

 

Các yếu tố ảnh hưởng tới độ nhớt

Độ nhớt bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Công thức và chất lượng của chất bôi trơn sẽ ảnh hưởng đến mức độ nhớt của nó sẽ giảm xuống khi nhiệt độ tăng lên.

Ngoài ra độ nhớt bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như nhiễm nước, các hạt hoặc các chất bôi trơn khác.

Chỉ số độ nhớt, độ nhớt là gì ? Và tại sao chỉ số độ nhớt quan trọng.
Độ nhớt của chất lỏng

 

Chỉ số độ nhớt 

Chỉ số độ nhớt (Viscosity Index viết tắt là VI ) là sự thay đổi độ nhớt của dầu do thay đổi nhiệt độ được gọi là chỉ số độ nhớt  (VI). VI là rất quan trọng để phân biệt liệu chất bôi trơn được đề cập có đáp ứng các yêu cầu của máy móc hay không dựa trên phạm vi nhiệt độ hoạt động.

Để xác định VI của dầu, độ nhớt được đo ở hai nhiệt độ: 40 độ C và 100 độ C. Sau đó, giá trị này được so sánh với thang đo dựa trên hai loại dầu tham chiếu.

Đơn vị đo lường

Mặc dù VI không có đơn vị đo lường, nhưng ai cũng biết rằng chỉ số độ nhớt của:

  • Dầu khoáng thông thường là từ 95 đến 100.
  • Dầu khoáng tinh chế cao có VI khoảng 120.
  • Dầu tổng hợp có thể có VI gần 250. A cao hơn số có nghĩa là chất bôi trơn thay đổi độ nhớt ở tốc độ thấp hơn dựa trên nhiệt độ.

Tại sao chỉ số độ nhớt lại quan trọng

Nếu được vẽ trên biểu đồ với độ nhớt trên trục tung và nhiệt độ trên trục hoành, độ dốc sẽ nằm ngang hơn với chỉ số độ nhớt cao hơn. VI cao hơn được mong muốn hơn vì nó cho phép chất bôi trơn cung cấp màng bôi trơn ổn định hơn trong một phạm vi nhiệt độ rộng hơn.

Một số loại dầu có thể có độ nhớt phù hợp ở nhiệt độ nhất định nhưng không hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của cả hai đầu của dải nhiệt độ. Hãy nhớ rằng một sự khác biệt nhỏ về nhiệt độ có thể tương đương với sự thay đổi độ nhớt lớn có thể gây bất lợi cho máy móc.

Ví dụ, nếu độ nhớt quá cao, nó có thể dẫn đến lưu lượng dầu thấp, gây ra hiện tượng đói dầu và khởi động khô. Khi độ nhớt quá thấp, ma sát cơ học lớn hơn có thể xảy ra, dẫn đến tải nặng hơn. Bạn cũng sẽ thấy nhiều mài mòn hơn do mất phim.

Có thể sử dụng phụ gia để cải thiện chỉ số độ nhớt. Điều này cho phép chất bôi trơn được pha chế để đáp ứng các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị. Bạn nên kiểm tra thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị để xác định loại dầu nhớt phù hợp và cân nhắc điều kiện khí hậu và vận hành khi lựa chọn. Với việc lắp đặt đúng cách và chỉ số độ nhớt chính xác, bạn có thể chắc chắn đạt được tuổi thọ tối đa và hoạt động đáng tin cậy của máy móc.

Trả lời