MÁY NÉN KHÍ KOBELCO

 • KOBELION SG SERIES:Công suất: 15 kW- 75kWLưu lượng khí xả: 1.0 – 13.05 m /phútLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Sao tam giácKOBELION VX SERIES:Công suất: 22 kW- 75kWLưu lượng khí xả: 3.55 – 15.2 m /phútÁp lực: 0.4 – 0.85 MpaLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Biến tần ( Inverter)KOBELION VS SERIES:Công suất: 22 kW- 150kWLưu lượng khí xả: 3.55 – 26.2 m /phútÁp lực: 0.6 – 0.85 MpaLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Biến tần ( Inverter)
  Kobelion VX/VS series Liên hệ

  KOBELION SG SERIES:

  Công suất: 15 kW- 75kW

  Lưu lượng khí xả: 1.0 – 13.05 m /phút

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Sao tam giác

  KOBELION VX SERIES:

  Công suất: 22 kW- 75kW

  Lưu lượng khí xả: 3.55 – 15.2 m /phút

  Áp lực: 0.4 – 0.85 Mpa

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Biến tần ( Inverter)

  KOBELION VS SERIES:

  Công suất: 22 kW- 150kW

  Lưu lượng khí xả: 3.55 – 26.2 m /phút

  Áp lực: 0.6 – 0.85 Mpa

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Biến tần ( Inverter)

 • KOBELION XG SERIES:Công suất: 200 kW- 25kWLưu lượng khí xả: 39.0 -47.3 m /phútLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Sao tam giácKOBELION XGV SERIES:Công suất: 160 kW- 250kWLưu lượng khí xả: 39.0 -47.3 m /phútLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Biến tần ( Inverter)
  Kobelion XG series Liên hệ

  KOBELION XG SERIES:

  Công suất: 200 kW- 25kW

  Lưu lượng khí xả: 39.0 -47.3 m /phút

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Sao tam giác

  KOBELION XGV SERIES:

  Công suất: 160 kW- 250kW

  Lưu lượng khí xả: 39.0 -47.3 m /phút

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Biến tần ( Inverter)

 • KOBELION AG SERIES:Công suất: 110 kW- 250kWLưu lượng khí xả: 21.4 – 47.3 m /phútLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Sao tam giácKOBELION VS SERIES:Công suất: 110 kW- 250kWLưu lượng khí xả: 21.4 – 47.3 m /phútLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Biến tần ( Inverter)
  Kobelion VS/AG bigsize series Liên hệ

  KOBELION AG SERIES:

  Công suất: 110 kW- 250kW

  Lưu lượng khí xả: 21.4 – 47.3 m /phút

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Sao tam giác

  KOBELION VS SERIES:

  Công suất: 110 kW- 250kW

  Lưu lượng khí xả: 21.4 – 47.3 m /phút

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Biến tần ( Inverter)

 • KOBELION SG SERIES:Công suất: 15 kW- 75kWLưu lượng khí xả: 1.86 – 13.5 m /phútLoại máy: Trục vít ngâm dầu Khởi động: Sao tam giácKOBELION SGV SERIES:Công suất: 15 kW- 75kWLưu lượng khí xả: 2.9 – 14.6 m /phútLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Biến tần ( Inverter)
  Kobelion SG series Liên hệ

  KOBELION SG SERIES:

  Công suất: 15 kW- 75kW

  Lưu lượng khí xả: 1.86 – 13.5 m /phút

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu Khởi động: Sao tam giác

  KOBELION SGV SERIES:

  Công suất: 15 kW- 75kW

  Lưu lượng khí xả: 2.9 – 14.6 m /phút

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Biến tần ( Inverter)

 • KOBELION AG SERIES:Công suất: 15 kW- 75kWLưu lượng khí xả: 2.75 m /phútLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Sao tam giácKOBELION VS SERIES:Công suất: 15 kW- 75kWLưu lượng khí xả: 2.55 – 14.9 m /phútLoại máy: Trục vít ngâm dầuKhởi động: Biến tần ( Inverter)
  Kobelion AG/VS series Liên hệ

  KOBELION AG SERIES:

  Công suất: 15 kW- 75kW

  Lưu lượng khí xả: 2.75 m /phút

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Sao tam giác

  KOBELION VS SERIES:

  Công suất: 15 kW- 75kW

  Lưu lượng khí xả: 2.55 – 14.9 m /phút

  Loại máy: Trục vít ngâm dầu

  Khởi động: Biến tần ( Inverter)