Menu

Sản Phẩm

Sản Phẩm chi tiếtThông tin mô tả

  • Dầu Rèn Lạnh, Dầu dập, cắt và khuôn cơ khí chính xác/冷間鍛造油

  • Giá: liên hệ

  • Mã SP :
  • Bảo Hành Bảo Dưỡng :
  • Số Lượng : 0
  • Xuất xứ : Nhật bản
  • Hãng sản xuất :
  • Trạng thái :
  • Dầu Rèn, Dầu dập, cắt và khuôn cơ khí chính xác XEBEC ホーマー シリーズ プライムホーマー シリーズ 様々なボルト、ナット、パーツホーマーの加工条件に合わせた実績を持った 油剤を多く取り揃えております。 粘度グレードとしては、絞り率の大きな加工に合わせた、 最適な油剤による生産性の向上に繋がる御提案をさせて頂きます。

Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm

 Dầu  Rèn Xebec 
 Phục  vụ cho việc chế tạo bu lông, ốc vít, đai ốc phù hợp với điều kiện của sản phẩm

Ví dụ như về độ nhớt giúp các cấp độ nhớt phù hợp sẽ giúp bạn sử lý tốt cho sản phẩm của bạn khi thiết kế sản xuất.

Chúng tôi có thể thực hiện các đề xuất của bạn để cải thiện năng suất và tối ưu hóa dầu hiệu quả


XEBEC ホーマー シリーズ
プライムホーマー シリーズ


様々なボルト、ナット、パーツホーマーの加工条件に合わせた実績を持った
油剤を多く取り揃えております。
粘度グレードとしては、絞り率の大きな加工に合わせた、
最適な油剤による生産性の向上に繋がる御提案をさせて頂きます。