DIE-CASTING WATER-SOLUBLE LUBRICANT OILS – PRIME SHOT AL 1510

Contact

(*) Price does not include shipping fee.
Call :

    Thuộc tính sản phẩm
    Màng dầu được hình thành trên khuôn kim loại có đặc tính chịu nhiệt mạnh, tạo thành rất chắc chắn
    lớp phủ để bảo vệ chống lại hàn, mà làm cho bề mặt đúc mịn.
    Có ít trầm tích trên khuôn kim loại cho thấy ít ô nhiễm sản phẩm hơn.